Šolski sklad

V šolskem letu 2008/2009 smo ustanovili šolski sklad OŠ Šturje Ajdovščina. Sklad je ustanovljen z namenom zagotoviti boljšo in večjo kakovost vzgojno-izobraževalnega programa, kamor sodijo obogatitveni programi, vzgojno-izobraževalni programi, ki se ne financirajo iz javnih sredstev. Nadzor nad sredstvi šolskega sklada ima upravni odbor, ki deluje v skladu s Pravilnikom in je sestavljen iz štirih predstavnikov staršev, ki jih predlaga svet staršev in treh predstavnikov šole, ki jih predlaga svet šole.

Sklep o razpisu volitev predstavnikov v UO ŠS OŠ Šturje Ajdovščina

Izglasovani so bili naslednji člani odbora šolskega sklada:

  1. Mihaela Mikuž
  2. Polona Pizzoni
  3. Ksenija Ušaj
  4. Mojca Ferjančič
  5. Martina Lemut
  6. Klelija Božič
  7. Maruša Ceket

 

Povezave:

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost