Podaljšano bivanje

PREDSTAVITEV PODALJŠANEGA BIVANJA 

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki jo šola organizira po pouku in je namenjena učencem od 1. do 5. razreda devetletke.

V podaljšano bivanje se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev. Strokovno vodeno podaljšano bivanje vsebuje naslednje elemente:

* SPROSTITVENE DEJAVNOSTI
* SAMOSTOJNO UČENJE
* PREHRANA in
* USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
 

Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka. Vsebine podaljšanega bivanja izhajajo iz vzgojno-izobraževalnih ciljev pouka ob upoštevanju interesov, potreb in želja učencev in njihovih staršev.

SPROSTITVENA DEJAVNOST

Sprostitvenim dejavnostim je namenjen čas takoj po kosilu, ko naj bi se učenci predvsem sprostili, spočili in obnovili svoje moči. Aktivnosti so različne in prilagojene posameznemu učencu – od športnih, družabnih, socialnih, razvedrilnih iger do poslušanja glasbe, branja, pogovora, sprehoda in nenazadnje počitka.

SAMOSTOJNO UČENJE

V okviru te dejavnosti poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. Učenci znanje, pridobljeno pri pouku, dodatno utrdijo, razširijo in poglobijo v obliki domačih nalog oziroma dodatno pripravljenega materiala.

KOSILO 

Učenci, ki so vključeni v PB, imajo v šoli organizirano kosilo. Poudarek je predvsem na kulturi prehranjevanja in spoznavanja osnov zdrave prehrane.

USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

Ta čas je namenjen aktivni sprostitvi in razvijanju ustvarjalnosti na kulturnem, umetniškem, socialnem, čustvenem in drugih področjih učencev ter njihove osebnosti.

PRAVILA DELA V OPB

  • Zaradi varnosti otrok se dovoli predčasen odhod iz PB le s pisnim dovoljenjem staršev.
  • Starše naprošamo, da za prevzem otroka počakajo pred šolo na dežurnega učitelja.
  • Učitelji nismo odgovorni za igrače ali druge predmete, ki jih otroci prinašajo v šolo.
  • Glavni cilj PB ni reševanje domačih nalog, ampak kakovostno preživljanje prostega časa.
  • PB ne more v celoti nadomestiti domačega dela, zato je dolžnost staršev, da vsak dan z otrokom pregledajo domače naloge.

Nujna obvestila staršev lahko do 15.00 sporočite na telefonski številki šole:

– tajništvo: 05 3653 800

– kabinet razredne stopnje: 05 3653 814

 

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost