Zdrava šola

Evropska mreža zdravih šol (The European Network of Health Promoting Schools) je nastala kot strateški projekt pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (Urad za Evropo), Sveta Evrope in Evropske komisije.

V njem sodeluje okrog 43 držav, s približno 500 šolami, s tisoči učiteljev in čez 400.000 učencev. V mnogih državah delujejo nacionalne oziroma regijske mreže, v katerih je povezanih nadaljnjih 5.000 šol.

Z letom 2007 se je prenesla mednarodna koordinacija projekta na Nizozemski inštitut za promocijo zdravja. Evropska mreža zdravih šol (ENHPS) se bo preimenovala v Schools for Health in Europe (SHE). Več informacij na: www.schoolsforhealth.eu.

Slovenija se je z 12 pilotskimi šolami priključila Evropski mreži zdravih šol leta 1993. Projekt podpirata Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Inštitut za varovanje zdravja RS pa je nacionalni podporni center Zdravih šol.

PROGRAM ZDRAVE ŠOLE IN TRI ZNAČILNOSTI

  • pouk o zdravju, ki je integriran v ostale predmete (zdravje je medpredmetno področje)
  • prikrit učni načrt (življenje na šoli podpira, omogoča, spodbuja zdravje – pravila, klima, medsebojni odnosi, organizacija prehrane, interesnih dejavnosti, različne dejavnosti, projekti …
  • sodelovanje s starši, zdravstveno in drugimi specializiranimi službami, skupnostjo.

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko doseže tako, da razvija različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogoča in jih spodbuja, da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Pri tem ji je v oporo 12 ciljev Evropske mreže zdravih šol. Vodstvo in delavci Zdravih šol so se ob vstopu v mrežo zavezali, da si jih bodo prizadevali izpolnjevati.

Več o zdravi šoli si lahko preberete na spletni strani Inšituta za varovanje zdravja Republike Slovenije.

V letošnjem letu je mentorica zdrave šole Metka Batagelj.

Dostopnost