Zdrava šola

Njen namen je vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Omogočiti in vzpodbujati da vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje. Pri tem Zdrava šola sledi dvanajstim ciljem Evropske mreže zdravih šol. S tem projektom želimo, da bi se naša (učiteljeva in učenčeva) skrb za zdravje povečala in da bi svoje ozaveščanje in dejavnosti širili tudi na ostale občane. Mentorica zdrave šole je Ksenija Švara.

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost