OBVESTILO MIZŠ

Spoštovani starši.
Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo prejeli naslednje obvestilo:

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravimo šole, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto 15. 01. 2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Šole še nadalje ravnamo skladno z navodili. To pomeni, da v šolah ob potrjeni okužbi v oddelku pričnemo z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

POUK NA DALJAVO ZA 7.c

Na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP)
obveščamo, da je 7.c razred v karanteni od 17. 1. 2022. Pouk za vse poteka na daljavo.

Vsa dodatna pojasnila v zvezi z organizacijo pouka boste starši prejeli preko učiteljev ali vodstva šole.

Lea Vidmar,
ravnateljica

LIKOVNE SNOVALKE USPEŠNE NA NATEČAJU PLAKAT MIRU

Dobrodelni mednarodni likovni natečaj z naslovom PLAKAT MIRU poteka po celem svetu pod okriljem organizacije Lions klub.

Lions klub Zemono vsako leto ponudi vsem šolam iz ajdovske in vipavske občine sodelovanje na natečaju, na katerega se zaradi pomembnega sporočila in širšega pomena akcije prav radi odzovemo tudi na OŠ Šturje Ajdovščina.

V lanskem in tekočem letu so nas na natečaju, ki je zaradi trenutnih razmer potekal brez prireditve v živo, zelo uspešno zastopale učenke izbirnega predmeta likovno snovanje.

Zmagovalno delo na regijski ravni je v preteklem letu prispevala Taja Curk.

Nagrado za zmagovalno delo v letu 2021 pa je prejela Mia Pirc, ki se je s svojim delom uvrstila tudi med 21 državnih finalistov, za kar ji lahko še posebej čestitamo!

Čestitke si zaslužijo tudi prejemnice priznanj v letu 2020 in 2021: Taja Curk, Sara Lavrenčič, Vida Černe, Eva Mavrič Novak, Dominika Kodele, Eli Verč, Tara Ličen in Karolina Jamšek.

Čestitke in iskrena zahvala tudi organizaciji Lions klub Zemono in njenemu predstavniku, g. Ediju Batagelju, ki skrbi, da natečaj vsako leto znova združi vse naše okoliške šole. Hvaležni smo za ves vaš trud!

Več informacij o dobrodelni organizaciji Lions klub Zemono je na voljo na:

Spletna stran: http://lc-zemono.si/

Facebook profil: https://www.facebook.com/LionsKlubZemono

ZAHVALA NAŠIH UČENK IN UČENCEV

V petek, 24. 12. 2021, zadnji šolski dan v preteklem letu, nas je v zbornici čakalo presenečenje.
Naši učenke in učenci so se nam zahvali na prav poseben način: vsakemu delavcu naše šole so izdelali voščilnico z lepimi željami ter se vsakemu posebej zahvalili za njegov trud.

Dragi učenke in učenci!

Hvala vam. Tudi mi smo ponosni na vas.

 

Delavke in delavci OŠ Šturje Ajdovščina

 

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.