Šola v naravi in tabori

Tečaj plavanja je organiziran za učence 3. razreda in obsega 20-urni tečaj plavanja v okviru športne vzgoje. Tudi letos bo potekal v dveh terminih in sicer od 6. do 10. septembra 2021 in od 18. do 22. oktobra 2021.

V letošnjem šolskem letu bo za učence 7. razreda organizirana zimska šola v naravi v CŠOD Cerkno od 17. do 21. januarja 2022.

V maju ali juniju bomo izvedli tabor na Kovku za učence 6. razredov. 

Za šolo v naravi za 5. razred še nimamo rezervacij.