Šolski zvonec

Tudi v letošnjem letu bomo pouk začeli ob 8.20.

Predura bo ob 7.30.

Vsi učenci bodo imeli malico po 2. šolski uri.

 DOPOLDNE OPB
 predura 7.30-8.15
 1. ura 8.20-9.05  1. ura 12.00-12.50
 2. ura 9.10-9.55 2. ura 12.50-13.40
 MALICA  3. ura 13.40-14.30
 3. ura 10.20-11.05 4.ura 14.30-15.20
 4. ura 11.10-11.55 5. ura 15.20-16.10
 5. ura 12.00-12.45 dežurstvo 16.10-16.30
 6. ura 12.50-13.35
 7. ura 13.40-14.25

Učenci v šolo prihajate ob 8.10. Tisti, ki boste imeli preduro ali kako drugače začeli pouk, se boste o prihodu v šolo dogovorili z učitelji.

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost