Učbeniški sklad in potrebščine

Šola ima, v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov, učbeniški sklad. Vodi ga Ksenija Černigoj. Vsako leto učitelji iz Kataloga učbenikov za osnovno šolo izberejo učbenike, ki jih bodo učenci uporabljali v naslednjem šolskem letu. Nove učbenike dokupujemo v skladu z vsakoletnimi navodili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V šoli zagotovimo, da si lahko vsi učenci izposodijo učbenike. Izposoja je za učence brezplačna. Za učence 1. triletja šola zagotavlja tudi učna gradiva.

SEZNAM UČBENIKOV za šolsko leto 2024/2025

Učna gradiva za prvo triletje šolsko leto 2024/2025

 

SEZNAM ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost