Izbirni predmeti 2021/22

V šolskem letu 2020/21 bomo izvajali pouk naslednjih obveznih izbirnih predmetov:

7. razred Rastline in človek Likovno snovanje 1
Obdelava gradiv-les Glasbena dela
Sodobna priprava hrane Urejanje besedil
Izbrani šport Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Sonce, luna, zemlja Filmska vzgoja 3
8. razred Šport za sprostitev Matematična delavnica 8
Multimedija Glasbena dela
Robotika v tehniki Italjijanščina 3
Sodobna priprava hrane Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Likovno snovanje 2 Filmska vzgoja 3
Sonce, luna, zemlja Rastline in človek
9. razred Šport za zdravje Filmska vzgoja 3
Računalniška omrežja Poskusi v kemiji
Glasbena dela Turistična vzgoja
Načini prehranjevanja Italijanščina 3
Elektronika z robotiko Sonce, luna, zemlja
Likovno snovanje 3 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Rastline in človek

Letošnje šolsko leto imamo na šoli 26 skupin izbirnih predmetov.

Obvezni izbirni predmeti so na urniku 6. in 7. šolsko uro.

Nekatere vsebine izvajamo strnjeno več ur (fleksibilni predmetnik), to pomeni, da potekajo le v enem polletju in se potem zaključijo.

Na šoli se izvajajo tudi neobvezni izbirni predmeti in sicer:

  • za učence 4., 5. in 6. razreda na matični šoli šport, likovna umetnost, in italijanščina,
  • za učence 4. in 5. razreda na matični šoli tehnika in računalništvo,
  • za učence 4. in 5. razredu na podružnici v Budanjah šport,
  • za učence 7., 8. in 9. razredu nemščina,
  • za učence 1. razreda na matični šoli in podružnici prvi tuj jezik angleščina.

Neobvezni izbirni predmeti so na urniku preduro, 6. in 7. šolsko uro.

Urniki izbirnih predmetov prvo polletje: urnik izbirni predmeti 4.-9. razred.

Urniki izbirnih predmetov drugo polletje: urnik izbirni predmeti 4.-9. razred.