Izbirni predmeti 2022/23

V šolskem letu 2022/23 bomo izvajali pouk naslednjih obveznih izbirnih predmetov:

7. razred Rastline in človek Likovno snovanje 1
Obdelava gradiv-les Italijanščina 1
Sodobna priprava hrane Urejanje besedil
Izbrani šport Ansambelska igra
Sonce, luna, zemlja Filmska vzgoja 1
8. razred Šport za sprostitev Ansambelska igra
Multimedija Sodobna priprava hrane
Robotika v tehniki Italjijanščina 1
Likovno snovanje 2 Filmska vzgoja 1
Sonce, luna, zemlja
9. razred Šport za zdravje Filmska vzgoja 1
Računalniška omrežja Elektronika z robotiko
Likovno snovanje 3 Rastline in človek
Načini prehranjevanja Italijanščina 1

Obvezni izbirni predmeti so na urniku 6. in 7. šolsko uro.

Nekatere vsebine izvajamo strnjeno več ur (fleksibilni predmetnik), to pomeni, da potekajo le v enem polletju in se potem zaključijo.

Neobvezni izbirni predmeti so na urniku preduro, 6. in 7. šolsko uro.

Urniki izbirnih predmetov prvo polletje: urnik izbirni predmeti 4.-9. razred.

Urniki izbirnih predmetov drugo polletje: urnik izbirni predmeti 4.-9. razred.

Dostopnost