Šolska prehrana

Vodja šolske prehrane: Jelka Sorta

Šolska kuhinja na matični šoli

Kuharici: Ana Černigoj in Lejla Tanjić
Telefon: 05 365 38 12

Šolska kuhinja na podružnici v Budanjah

Gospodinjec: Nina Kobal
Telefon: 05 368 50 69

Pravila šolske prehrane, 5. 10. 2019

Za nas pripravljajo kosila na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina in jih vsak dan vozimo v našo šolsko kuhinjo. Kosila za podružnico v Budanjah pripravljajo v ajdovskem otroškem vrtcu.

Malice in kosila se plačuje s položnico ali  prek trajnika pri vaši banki.

Plačevanje malice prek trajnika si lahko uredite z naslednjim obrazcem, ki ga izpolnjenega prinesete v tajništvo Osnovne šole Šturje Ajdovščina.

Plačevanje kosila prek trajnika uredite na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina.

Analiza anket o zadovoljstvu s šolsko prehrano

Analiza ankete o zadovoljstvu staršev in skrbnikov s šolsko prehrano

Analiza ankete o zadovoljstvu učencev s šolsko prehrano

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost