Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba je  posebno mesto v šoli, s katerega se vzpostavlja svetovalni odnos z vsemi udeleženimi v šoli. Je mesto pomoči in sodelovanja na šoli, kjer se vsakokrat mobilizirajo strokovne in človeške moči za pomoč in podporo učencem s ciljem, da se vsakokrat znova zagotovi optimalne pogoje za njihovo napredovanje v razvoju in učenju.

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela v šoli.

Deluje na več področjih:

  • področje učenja in poučevanja,
  • področje šolske kulture, vzgoje, klime in reda,
  • področje telesnega, osebnega, spoznavnega, čustvenega in socialnega razvoja,
  • področje šolanja in poklicne orientacije,
  • področje socialno ekonomskih stisk.

Na vseh naštetih področjih delo šolske svetovalne delavke obsega delo z učenci, starši, učitelji, vodstvom šole in zunanjimi ustanovami.

Na šolsko svetovalno službo se lahko obrnete vsak dan med 7. in 15. uro ter v času popoldanskih govorilnih ur. 

V svetovalni službi vam prisluhnemo, skušamo pomagati ali poiskati ustrezno pomoč socialne pedagoginje Ana Kalin, Tjaša Frančeškin in Ksenija Švara Trampuž. 

 

Naši kontakti:

Ana Kalin: ana.kalin@os-sturje.si ali tel. 05 365 38 15

Tjaša Frančeškin: tjasa.franceskin@os-sturje.si ali tel. 05 365 38 01

Ksenija Švara Trampuž: ksenija.trampuz@os-sturje.si  ali tel. 05 365 38 17.

 

Prosimo, da se za razgovore predhodno dogovorite po telefonu ali e-mailu. 

 

 

 

 

 

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost