Učitelji razredniki v šolskem letu 2021-22

 

UČITELJ/UČITELJICA RAZRED KONTAKT
Klavdija Jerončič 1.a klavdija.jeroncic@os-sturje.si
Polonca Juretič 1.b polonca.juretic@os-sturje.si
Renata lemut 2.a renata.lemut@os-sturje.si
Irena Čermelj 2.b irena.cermelj@os-sturje.si
Majda Vidmar 3.a majda.vidmar@os-sturje.si
Klara Pregelj 3.b klara.pregelj@os-sturje.si
Karolina Medvešček 4.a karolina.medvescek@os-sturje.si
Andreja Margon 4.b andreja.margon@os-sturje.si
Danijela Čermelj 5.a danijela.cermelj@os-sturje.si
Metka Batagelj 5.b metka.batagelj@os-sturje.si
Anuša Blažko 6.a anusa.blazko@os-sturje.si
Martin Štinjek 6.b martin.stinjek@os-sturje.si
Darja Gorup 6.c darja.gorup@os-sturje.si
Erik Černigoj 7.a erik.cernigoj@os-sturje.si
Petra Ušaj 7.b petra.usaj@os-sturje.si
Polona Mohorčič 7.c polona.mohorcic@os-sturje.si
Petra Rodman 8.a petra.rodman@os-sturje.si
Martina Makovec 8.b martina.makovec@os-sturje.si
Ana Mlakar Furlan 9.a ana.mlakar-furlan@os-sturje.si
Evgenija Godnič 9.b evgenija.godnic@os-sturje.si
Vesna Furlan 9.c vesna.furlan@os-sturje.si

Učitelji v šolskem letu 2021-22

 

UČITELJ/UČITELJICA KONTAKT
Suzana Gorup suzana.gorup@os-sturje.si
Urška Kranjc urska.kranjc@os-sturje.si
Nena Petrič nena.petric@os-sturje.si
Laura Žgur laura.zgur@os-sturje.si
Jerneja Žgavc jerneja.zgavc@os-sturje.si
Anita Pušnar anita.pusnar@os-sturje.si
Nina Mučič Medvešček nina.mucic1@os-sturje.si
Marijana Stanković marijana.stankovic@os-sturje.si
Nina Pahor nina.pahor@os-sturje.si
Ksenija Černigoj ksenija.cernigoj@guest.arnes.si
Beti Uršič beti.ursic@os-sturje.si
Lili Krapše lili.krapse@os-sturje.si
Luka Hrovatin luka.hrovatin@os-sturje.si
Igor Hodak igor.hodak@os-sturje.si
Irena Knafelc irena.knafelc@os-sturje.si
Mihaela Mikuž mihaela.mikuz@os-sturje.si
Erika Perič erika.peric@os-kozara.si
Tjaša Frančeškin tjasa.franceskin@os-sturje.si
Teja Mikuž teja.mikuz@os-sturje.si
Nejc Premrn nejc.premrn@os-sturje.si
Jelka Sorta jelka.sorta@os-sturje.si
Ksenija Trampuž Švara ksenija.trampuz@os-sturje.si
Bojana Stopar bojana.stopar@os-sturje.si
Andrejka Repič andrejka.repic@os-sturje.si
Tilen Žgavec tilen.zgavec@os-sturje.si
Jerneja Žgavc jerneja.zgavc@os-sturje.si
Ivana Polanc ivana.polanc@os-sturje.si
Anja Devetak anja.devetak@os-sturje.si
Tea Curk Sorta tea.curk-sorta@os-sturje.si
Gregor Zagorc gregor.zagorc@os-sturje.si
Irena Šček irena.scek@os-sturje.si

 

Na šoli delajo tudi:

  • tajnica VIZ Patricija Rojc,
  • računovodkinja Ksenija Ušaj,
  • knjigovodja, administrator Janja Čehovin,
  • hišnik Primož Bratina, Zoran Sevnšek,
  • kuharici Ana Črnigoj in Lejla Tanjić,
  • gospodinjec Nina Kobal,
  • čistilke Sevlija Sukanović, Šeherzada SukanovićSilvana Petrovčič, Tanja Bratina, Miralda Balkić in Mateja Ličer.
  • Delavka preko javnih del za učno pomoč: Jelka Breščak