Roditeljski sestanki

Običajno imajo vsi razredi tri roditeljske sestanke, eden je skupen vsem.
Dostopnost