Odjave

ODJAVA ŠOLSKE MALICE 

Telefon:   05  365 38 07

E-pošta: odjava.malice(afna)os-sturje.si

Prosimo, da malico odjavite najkasneje do 8.20.

ODJAVA ŠOLSKEGA KOSILA  

Telefon: 05 366 41 27

E-pošta: odjavaobroka(afna)ss-venopilon.si

Prosimo, da kosilo odjavite najkasneje do 8.00.

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.