OBVESTILO – TEŽAVE PRI ARNESU

Dragi učenke in učenci.

Obveščamo vas, da se že od jutra pojavljajo težave pri vstopu v spletne učilnice in na video- povezavah Zoom.

Na Arnesu težave odpravljajo.

Prosim vas, da sproti pregledujete tudi elektronsko pošto, če vas bodo po njej obveščali vaši učitelji.

Lep pozdrav.

Lea Vidmar, ravnateljica

 

IZVEDBA POUKA V TEDNU OD 19. DO 23. 10. 2020

Spoštovani starši,

v naslednjem tednu bo pouk za učenke in učence od vključno 6. do 9. razreda potekal na daljavo. Učenci so vse informacije in napotke za pouk dobili danes pri razredni uri.

Starši boste vse podrobnejše informacije dobili danes preko e-pošte.

Učenke in učenci od 1. do vključno 5. razreda bodo v naslednjem tednu pouk še vedno obiskovali v šoli. Normativi za skupine ostajajo nespremenjeni.

V zaprtem šolskem prostoru se ne bodo izvajale dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji izvajalci: ples ADC, ples EL1, rokomet za dečke in deklice, nogomet.

Plavalni tečaj v 3. razredu odpade.

Za nemoteno izvedbo z upoštevanjem higienskih in varnostnih ukrepov pri  jutranjem varstvu, podaljšanjem bivanju in interesnih dejavnostih bomo poskrbeli kot do sedaj.

V upanju, da po jesenskih počitnicah vsi nadaljujemo z delom v šolskih klopeh, vas v imenu vseh sodelavk in sodelavcev lepo pozdravljam.

Lea Vidmar, ravnateljica

 

VEDNO VEČ UČENCEV OŠ ŠTURJE AJDOVŠČINA V ŠOLO PRIHAJA PEŠ

Osnovna šola Šturje Ajdovščina že drugo leto aktivno sodeluje v projektu Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah, ki je nastal na pobudo Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije. Namen projekta je učencem približati trajnostne aktivne oblike prihodov v šolo ter doseči spremembe potovalnih navad. Glavni (vseslovenski) cilj projekta, ki se odvija pod sloganom: »Gremo peš! S kokoško Rozi.«, je povečati delež aktivnih prihodov otrok v šole za vsaj 7 %.

Na OŠ Šturje Ajdovščina si z udejstvovanjem učiteljev in učencev od 1. do 9. razreda želimo:

  • spremeniti potovalne navade in posledično zmanjšati motoriziran promet v okolici naše šole,
  • zmanjšati okoljske obremenitve,
  • spodbuditi gibanje otrok in s tem okrepiti njihovo zdravje.

Zastavljene cilje želimo doseči z različnimi aktivnostmi. S pomočjo anketnih vprašalnikov in igre Gremo peš s kokoško Rozi smo v lanskem in letošnjem septembru spremljali potovalne navade učencev in jih spodbujali, da so v šolo prihajali na trajnostni način (peš, s kolesom, z avtobusom …) ter da so tudi v popoldanskem času pogosteje hodili na dejavnosti po načelih trajnostne mobilnosti. Aktivnosti so deloma sovpadale z Evropskim tednom mobilnosti, ki ga obeležujemo med 16. in 22. septembrom.

Poleg aktivnosti Gremo peš bomo izvedli še številne druge dejavnosti namenjene spreminjanju potovalnih navad. V lanskem šolskem letu smo tako opravili anketo, s katero smo pridobili informacije o nevarnih točkah na šolskih poteh, po katerih učenci prihajajo k pouku. Na podlagi odgovorov smo izdelali elektronski zemljevid z naslovom Nevarna mesta na šolskih poteh OŠ Šturje Ajdovščina. Pripravili smo tudi priporočila za urejanje šolskega okoliša OŠ Šturje Ajdovščina po načelih trajnostne mobilnosti, ki vsebujejo osem prioritetnih ukrepov. Oboje smo poslali na občino Ajdovščina.

Z zadovoljstvom opažamo, da je projekt med učenci in njihovimi starši pozitivno sprejet. Delež otrok, ki v šolo prihajajo na trajnejše načine (še zlasti peš), se je namreč v dobrem letu sodelovanja dvignil za dobrih 15 %.

                                Martin Štinjek, koordinator projekta

ODPOVED PLANINSKEGA POHODA NA SV. PAVEL

Pozdravljeni mladi planinci in starši!

Včeraj, v četrtek, 8. oktobra 2020, je bil sprejet in objavljen odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji, in začne veljati že danes, v petek, 9. oktobra 2020.

Kljub veliki zainteresiranosti, volji in trudu, moramo skupni pohod učencev in staršev na sv. Pavel nad Vrtovinom zaradi novih ukrepov in slabe epidemiološke slike, žal odpovedati.

V prihodnje vam želim veliko zdravja. V krogu svoje družine preživite čim več časa v naravi ter ostanite zdravi.

Lep planinski pozdrav.

Vesna Furlan, mentorica planinskega krožka

POPOLDANSKA POGOVORNA URA

Spoštovani starši.

Danes imamo na šoli 1. popoldansko pogovorno uro.

Obveščeni ste bili, da se zaradi varnostnih in higienskih razmer o udeležbi pogovorite z učiteljem oziroma da na pogovorno uro pridete izključno in samo, če vas je učitelj povabil.

Lepo prosim, da upoštevate dogovorjeno uro, si ob vhodu razkužite roke in v šoli nosite masko.

Lepo vas pozdravljam.

Lea Vidmar, ravnateljica