Formativno spremljanje pouka

V pouk uvajamo metodo formativnega spremljanja, ki temelji na večji vključenosti učencev in staršev v načrtovanje učenja, kar pomeni tudi večjo odgovornost za rezultate. Učenci (z učiteljevo pomočjo) načrtujejo svoj osebni cilj, nato pa s pomočjo povratnih informacij ta cilj dosežejo. Formativno spremljanje omogoča učencem, da dosežejo zastavljene cilje in napredujejo v skladu s svojimi sposobnostmi.

Teoretično znanje učitelji preizkušamo v praksi. Rezultate spremljamo z metodo akcijskega raziskovanja: načrtujemo, uvajamo spremembe, spremljamo, zbiramo dokaze, nato vrednotimo (reflektiramo) spoznanja in izkušnje in načrtujemo nov krog.

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.

 

 

 

 

 

 


 

 

Dostopnost