Učitelji razredniki v šolskem letu 2019-20

 

UČITELJ/UČITELJICA RAZRED KONTAKT
Klavdija Jerončič 1.a klavdija.jeroncic@os-sturje.si
Polonca Juretič 1.b polonca.juretic@os-sturje.si
Renata Lemut 2.a renata.lemut@os-sturje.si
Zora Gregorc 2.b zora.gregorc@os-sturje.si
Klara Pregelj 3.a klara.pregelj@os-sturje.si
Majda Vidmar 3.b majda.vidmar@os-sturje.si
Karolina Medvešček 4.a karolina.medvescek@os-sturje.si
Urška Kranjc 4.b urska.kranjc@os-sturje.si
Metka Batagelj 4.c metka.batagelj@os-sturje.si
Elizabeta Kodele 5.a elizabeta.kodele@os-sturje.si
Irena Čermelj 5.b irena.cermelj@os-sturje.si
Petra Rodman 6.a petra.rodman@os-sturje.si
Martina Makovec 6.b martina.makovec@os-sturje.si
Ana Mlakar Furlan 7.a ana.mlakar-furlan@os-sturje.si
Evgenija Godnič 7.b evgenija.godnic@os-sturje.si
Vesna Furlan 7.c vesna.furlan@os-sturje.si
Irena Šček 8.a irena.scek@os-sturje.si
Gregor Zagorc 8.b gregor.zagorc@os-sturje.si
Darja Gorup 9.a darja.gorup@os-sturje.si
Martin Štinjek 9.b martin.stinjek@os-sturje.si

Učitelji v šolskem letu 2019-20

 

UČITELJ/UČITELJICA KONTAKT
Suzana Gorup suzana.gorup@os-sturje.si
Andreja Margon andreja.margon@os-sturje.si
Nena Petrič nena.petric@os-sturje.si
Laura Žgur laura.zgur@os-sturje.si
Anita Pušnar anita.pusnar@os-sturje.si
Danijela Čermelj danijela.cermelj@os-sturje.si
Marijana Stanković  marijana.stankovic@os-sturje.si
Tea Curk Sorta  tea.curk-sorta@os-sturje.si
Anuša Blažko anusa.blazko@os-sturje.si
Petra Ušaj petra.usaj@os-sturje.si
Silvana Mislej silvana.mislej@os-sturje.si
Ksenija Černigoj knjiznica@os-sturje.si
Polona Mohorčič polona.mohorcic@os-sturje.si
Erik Černigoj erik.cernigoj@os-sturje.si
Beti Uršič beti.ursic@os-sturje.si
Lili Krapše  lili.krapse@os-sturje.si
Luka Hrovatin luka.hrovatin@os-sturje.si
Igor Hodak igor.hodak@os-sturje.si
Irena Knafelc irena.knafelc@os-sturje.s
Mihaela Mikuž mihaela.mikuz@os-sturje.si
Erika Perič erika.peric@os-kozara.si
Tjaša Frančeškin tjasa.franceskin@os-sturje.si
Teja Mikuž teja.mikuz@os-sturje.si
Anja Koron anja.koron@os-sturje.si
Jelka Sorta jelka.sorta@os-sturje.si
Ksenija Trampuž Švara ksenija.trampuz@os-sturje.si
Bojana Stopar bojana.stopar@os-sturje.si
Andrejka Repič andrejka.repic@os-sturje.si
Hermina Bavčar hermina.bavcar@os-sturje.si
Danijela Čermelj danijela.cermelj@os-sturje.si
Julija Kramar Bajt julija.kramar@os-sturje.si

 

Na šoli delajo tudi:

  • tajnica VIZ Patricija Rojc,
  • računovodkinja Ksenija Ušaj,
  • knjigovodja, administrator Janja Čehovin,
  • hišnik Primož Bratina, Zoran Sevnšek,
  • kuharici Ana Črnigoj in Lejla Tanjić,
  • gospodinjec Marija Stegić in Nina Kobal,
  • čistilke Sevlija SukanovićSilvana Petrovčič, Tanja Bratina in Miralda Balkić in Albina Viser.

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.