Roditeljski sestanki

S starši se srečujemo na pogovornih urah in roditeljskih sestankih. Običajno imajo vsi razredi tri roditeljske sestanke, eden je skupen vsem.
 
Skupnega roditeljskega sestanka zaenkrat ne načrtujemo.