Roditeljski sestanki

S starši se srečujemo na pogovornih urah in roditeljskih sestankih. Običajno imajo vsi razredi tri roditeljske sestanke, eden je skupen vsem.
Skupni roditeljski sestanek bo 13. 2. 2020 ob 17.00. O vzgoji otrok bosta predavala zakonca Mrgole.

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.