PREVOZ V ŠOLO

V priporočilih NIJZ in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport med drugim piše, da naj učenke in učenci prihajajo v šolo peš, s kolesom ali skirojem, če lahko.
Vozače pa, če je le mogoče, naj v šolo pripeljejo starši.
Zato prosim vse starše naših vozačev, da otroke, če je le možno, sami pripeljejo v šolo in tudi odpeljejo domov.
Vem, da bo to težko, a vsak tak prevoz bo omogočil, da bodo učenke in učenci na avtobusu lahko bolj vsak sebi in se bo tako pripomoglo k večji medsebojni razdalji in manjši možnosti morebitnega prenosa okužbe.
Lep pozdrav.
Lea Vidmar, ravnateljica

OBVESTILO ZA VOZAČE

 

Avtobus bo od srede, 3. 6. 2020, do konca šolskega leta vozil po naslednjem voznem redu:

ZJUTRAJ

7.47 Dolga Poljana

7.55 Budanje

8.03 Dolga Poljana

8.06 Šturje

 

POPOLDNE

13.52 Šturje

13.54 Dolga Poljana

13.56 Log

14.00 Budanje

14.08 Dolga Poljana

Na avtobusu morajo imeti učenci maske, vstopajo skozi zadnja vrata.

 

OBVESTILO ZA STARŠE OD 4. DO 8. RAZREDA

 

Spoštovani starši!

 

Prihodnji teden se v šolo vrnejo še preostali učenci.

  • v ponedeljek, 1. junija 2020, se v šolske klopi vračajo učenke in učenci 4. in 5. razredov,
  • v sredo, 3. junija 2020, pa še učenke in učenci od 6. do 8. razreda.

Tega smo se vsi močno razveselili, a še vedno bo treba dosledno izvajati splošne higienske ukrepe.

Zato nekaj navodil, ki jih bo treba spoštovati:

  1. V šolo se vrnejo samo zdravi otroci. Zato mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdite, da je otrok zdrav. Otrok naj jo v ponedeljek prinese v šolo, lahko pa jo starši po e-pošti pošljete razredniku.
  1. Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Učenci bodo v šoli v matičnih učilnicah in jih med poukom ne bodo zapuščali. V učilnico bodo vstopali posamezni učitelji. Izjema bosta pouk biologije in kemije, ki bosta občasno potekala v kemijski učilnici.

Prav tako učenci ne bodo zapuščali učilnic med odmorom brez spremstva učitelja.

PRIHOD V ŠOLO

Učenci bodo v šolo vstopali posamezno, upoštevali bodo varnostno razdaljo (talne označbe).

Starši v šolo ne vstopate.

Učenci 4. in 5. razreda bodo uporabljali stranski vhod, ostali učenci od 6. do 8. razreda pa glavni vhod.

Učenci od 6. do 8. razreda ne uporabljajo garderobnih omaric in se ne preobuvajo.

Učenci naj prihajajo v šolo ob 8. 10. Prej jih v stavbo ne bomo spustili. Takoj ob prihodu v šolo si bodo razkužili roke in odšli v svojo učilnico.

ODHOD IZ ŠOLE

Po končanem pouku učenci od 6. do 9. razreda takoj zapustijo šolsko stavbo. Učenci se pred šolo ne zadržujejo in se ne družijo med seboj.

PODALJŠANO BIVANJE

Starše otrok 4. in 5. razreda prosim, če do ponedeljka napišete ali sporočite razredničarki, ali bo otrok obiskoval podaljšano bivanje ali ne. Napišite tudi, kdaj bo otrok od podaljšanega bivanja odhajal domov in če bo šel sam. Podatke nujno potrebujemo, saj starši v šolo po otroka ne smete.

Interesne dejavnosti se bodo izvajale po urniku, razen rokometa in šaha.

PREHRANA

Predvidevamo, da bodo učenci malicali in kosili tako, kot so pred 16. 3. Če kdo od učencev ne bo malical ali kosil, odpovejte malico v tajništvu šole, kosilo pa na Sredni šoli Veno Pilon.

Na kosilo bodo hodili po urniku, upoštevati bodo morali varnostno razdaljo.

VOZAČI

O urniku avtobusa bodo vozači še obveščeni.

Vse ostale informacije bodo učenci dobili pri svojih razrednikih.

 

POMEMBNO

V ponedeljek morajo imeti VSI učenci PODPISANO IZJAVO STARŠEV, da so zdravi. Brez izjave učenec ne bo smel biti v šoli. Izjave, ki ste jih podpisane že poslali razredničarkam, bomo natisnili mi.

Prosimo vas, da otroci v šolo NE NOSIJO svojih razkužil.

V šoli bomo poseben poudarek namenili higieni rok in kašlja. Navajali jih bomo na redno umivanje rok z vodo in milom. Učence bomo navajali na upoštevanje varne razdalje.

 

Lepo vas pozdravljam.

Lea Vidmar, ravnateljica

 

DRAGI DEVETOŠOLKE IN DEVETOŠOLCI!

V ponedeljek, 25. 5. 2020, boste pouk nadaljevali v šoli.

Zaradi časa, v katerem smo se znašli, pa bo pouk potekal nekoliko drugače.

Učenci boste razdeljeni v skupine do 15. To pomeni, da boste imeli pouk v 3 skupinah.

Skupine se med seboj ne bodo mešale; do konca šolskega leta bodo ostale iste. Učenci boste imeli pouk v eni učilnici in je ne boste zapuščali. Glede na urnik bodo v skupino vstopali posamezni učitelji. Izjema bodo pouk kemije in biologije, ki se bosta občasno odvijala v kemijski učilnici, in pouk športa. Učenci boste urnik dobili po e-pošti.

Malicali boste v učilnici. Malico vam bodo pripeljale kuharice. Med odmorom ne boste zapuščali učilnice. Na stranišče boste hodili med poukom. Uporabljali boste samo stranišče v 2. nadstropju.

Med poukom ne boste nosili mask. Masko boste imeli ob vstopu v šolo, v avli in na hodniku.

Učenci boste učilnico zapustili po pouku. Nekateri boste odšli na kosilo; ne vsi naenkrat, saj morate pri mizah upoštevati varnostno razdaljo. »Čakajoči« boste počakali z dežurnim učiteljem.

Ne vemo še, kako bo potekal prevoz za vozače. O tem boste pravočasno obveščeni.

 

POMEMBNO:

V šolo prihajate ob 8.10 in ne prej.

Ob prihodu v šolo si razkužite roke. Omaric ne boste uporabljali, saj se ne boste preobuvali.

V šoli si boste roke redno umivali z vodo in milom ter skrbeli za higieno kašlja.

V ponedeljek prinesete s seboj VSE POTREBŠČINE, ki ostanejo v šoli.

V razredu boste sedeli vsak v svoji klopi, upoštevali boste varnostno razdaljo in se med seboj ne boste družili.

 

Dragi učenke in učenci.

Verjamem, da že komaj čakate, da se boste videli s svojimi sošolkami in sošolci. A to snidenje po dveh mesecih ne bo tako prijetno, kot so bila tista vsakoletna po poletnih počitnicah. Ker si zaslužite, da se boste kljub vsem omejitvam v šoli dobro počutili, bodo učitelji poskrbeli, da vam bo čas do vaših najdaljših počitnic hitro minil.

 

Lepo vas pozdravljam in se vidimo v ponedeljek.

Vaša ravnateljica

 

 

NAVODILA STARŠEM OB PONOVNEM ODPRTJU ŠOLE

Spoštovani starši.

Dovolite mi, da vas ob ponovnem prihodu vaših otrok v šolo seznanim z nekaterimi ukrepi in pravili.

Pouk bo od ponedeljka naprej potekal v manjših skupinah in sicer največ do 15.  Tako smo v Šturjah 1. in 3. razred razdelili v 3 skupine, drugošolce pa v 4. V Budanjah je 1. razred ostal v eni skupini, učenci 2. in 3. razreda pa so razdeljeni v 3 skupine. V ponedeljek jih bodo v šoli pričakale razredničarke, ki jih bodo razporedile po skupinah.

Skupine otrok se tudi v podaljšanem bivanju ne bodo spreminjale. Nekaj združevanja (ob upoštevanju vseh varnostnih in higienskih ukrepov) se bo izjemoma zgodilo po 15.00 uri in v jutranjem varstvu.

Učenec bo v skupini imel svoj prostor, ki ga ne bo zapuščal. Tam bo imel svoje pripomočke in kakšno igro, domov svojih stvari ne bo odnašal. Malical bo v razredu, iz skupine bo odšel le na kosilo ali na igrišče.

 

PRIHOD V ŠOLO

ŠTURJE:

Učenci bodo v šolo vstopali posamezno, upoštevali bodo varnostno razdaljo (talne označbe).

Takoj ob vstopu v avlo, si bodo razkužili roke in odšli v svojo skupino.

Učenci 1. in 3. razreda boste uporabljali stranski vhod, učenci 2. razreda pa glavni vhod.

BUDANJE:

Učenci bodo v šolo vstopali posamezno, upoštevali bodo varnostno razdaljo (talne označbe).

Takoj ob vstopu v šolo, si bodo razkužili roke in odšli v svojo skupino.

 

ODHOD IZ ŠOLE

Ker starši ne smete v šolsko stavbo, bo ob vhodu dežurni učitelj, ki bo odhajal po otroke v razred, če bo to potrebno. Zato, spoštovani starši, upoštevajte ure odhoda otrok iz šole, ki ste jih napisali v vprašalniku. Za tiste otroke, ki bodo šli sami domov, morate starši dovoljenje za odhod podati pisno (v beležko).

 

JUTRANJE VARSTVO

ŠTURJE:

V jutranje varstvo boste prihajali skozi stranski vhod do 7.00. Vhod bo zaklenjen, zato boste pozvonili. Odpret vam bo prišla učiteljica. V jutranjem varstvu so samo učenci 1. razreda.

BUDANJE:

Učence bo ob vhodu sprejela učiteljica, zato vas prosimo, da se držite navedene ure prihoda otrok v šolo. V jutranjem varstvu so samo učenci 1. razreda. V kolikor učitelja ni tam, ga počakajte ali pokličite na številko 05/3645 241.

 

GLAVNI VHOD

Glavni vhod bo odprt od 7.00 dalje. Takrat bo v avli dežurni učitelj, ki bo sprejemal otroke. Otroci bodo v varni razdalji počakali v jedilnici na začetek pouka. Ker se ne bodo smeli igrati ali imeti kakršnihkoli stikov z ostalimi vas naprošam, da otroci prihajajo v šolo čim kasneje. Če bi se zgodilo, da bi bilo v jedilnici hkrati preveč otrok, bodo morali učenci na pouk počakati zunaj. Šola bo v času pouka zaklenjena.

 

POMEMBNO

V ponedeljek morajo imeti VSI učenci PODPISANO IZJAVO STARŠEV, da so zdravi. Brez izjave učenec ne bo smel biti v šoli. Izjave, ki ste jih podpisane že poslali razredničarkam, bomo natisnili mi.

Prosimo vas, da otroci v šolo NE NOSIJO svojih razkužil.

V šoli bomo poseben poudarek namenili higieni rok in kašlja. Navajali jih bomo na redno umivanje rok z vodo in milom.

 

Spoštovani starši,

prvi dnevi v šoli bodo namenjeni predvsem navajanju na nov način dela in življenja na šoli. Ne bo lahko, a bomo zmogli. Skupaj, z upoštevanjem navodil, razumevanjem drug drugega in spoštljivo komunikacijo.

 

 

Se vidimo in ostanite zdravi.

Lea Vidmar, ravnateljica

 

 

Spoštovani starši.

Predvideno je postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od predvidoma 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih šole, od 25. 5. 2020 dalje pa tudi za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja. Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk ter individualna in skupinska pomoč.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. Starši učencev, ki se bodo vrnili v šolo, boste morali podpisati izjavo in z njo potrditi, da je vaš otrok res zdrav. Dobili jo boste po e-pošti.

Po elektronski pošti boste dobili tudi vsa potrebna obvestila in navodila.

Zaradi načrtovanja organizacije dela vas prosim, če čimprej izpolnite določene obrazce, ki jih boste prejeli.

 

Za sedaj pa le nekaj splošnih informacij o organizaciji dela na šoli po 18. 5. 2020:

Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.

Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.

Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.

Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela.

Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.

Letna šola v naravi se za učence 5. razreda v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedla.

Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.

 

 

Lepo vas pozdravljam in ostanite zdravi.

Lea Vidmar, ravnateljica

 

Učenci petega razreda na podružnični šoli v Budanjah pridno delajo na daljavo in nastalo je že kar nekaj lepih izdelkov. Ogledate si jih lahko v spodnji galeriji.

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.