Izbirni predmeti 2019/20

V šolskem letu 2019/20 bomo izvajali pouk naslednjih obveznih izbirnih predmetov:

7. razred Rastline in človek Glasbeni projekt
Obdelava gradiv-les Vzgoja za medije TV
Sodobna priprava hrane Urejanje besedil
Izbrani šport košarka  Tuj jezik italijanščina
Izbrani šport odbojka
8. razred Šport za sprostitev Likovno snovanje 2
Matematična delavnica 8 Glasbeni projekt
Poskusi v kemiji Tuj jezik italijanščina
Sodobna priprava hrane Robotika v tehniki
Vzgoja za medije TV Filmska vzgoja
9. razred Šport za zdravje Filmska vzgoja
Računalniška omrežja Glasbeni projekt
Poskusi v kemiji
Načini prehranjevanja
Robotika v tehniki
Likovno snovanje 3

Letošnje šolsko leto imamo na šoli 20 skupin izbirnih predmetov.

Obvezni izbirni predmeti so na urniku 6. in 7. šolsko uro.

Nekatere vsebine izvajamo strnjeno več ur (fleksibilni predmetnik), to pomeni, da potekajo le v enem polletju in se potem zaključijo.

Na šoli se izvajajo tudi neobvezni izbirni predmeti in sicer:

  • za učence 4., 5. in 6. razreda na matični šoli šport, tehnika, umetnost, računalništvo in italijanščina,
  • za učence 4. in 5. razredu na podružnici v Budanjah šport in umetnost,
  • za učence 7., 8. in 9. razredu francoščina,
  • za učence 1. razreda na matični šoli in podružnici prvi tuj jezik angleščina.

Neobvezni izbirni predmeti so na urniku preduro, 6., 7. in 8. šolsko uro.

Urniki izbirnih predmetov: urnik izbirni predmeti 4.- 9. razreda

Naša vizija

Naše poglavitno poslanstvo je kakovostno vzgojno izobraževalno delo.
Prednostna naloga pa skrb za dobre medosebne odnose
na vseh ravneh (učenci, starši, učitelji)
z željo, da bi se vsakdo med nami dobro počutil.